Posted on

“บิ๊กอู๋”สั่งเช่าเครื่องสแกนม่านตาเก็บอัตลักษณ์ต่างด้าว

บิ๊กอู๋สั่งเช่าเครื่องสแกนม่านตา 10 เครื่อง จากบ.เอกชน เก็บอัตลักษณ์ลูกเรือประมงต่างด้าว หลัง บิ๊กตู่ตำหนิ ทำงานช้า ไอแอลโอ วิจัย พบแรงงานถูกละเมิด ค่าแรงต่ำ เมื่อวันที่ 7 มี.ค. ที่โรงแรมสุโกศล นายแกรห์ม บัคลีย์ ผอ.สำนักงานแรงงานระหว่างประเทศ ประจำประเทศไทย กัมพูชา และลาว เปิดเผยผลการวิจัยข้อมูลองค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ไอแอลโอ)เกี่ยวกับแรงงานประมงและอาหารทะเลในประเทศไทย Continue reading “บิ๊กอู๋”สั่งเช่าเครื่องสแกนม่านตาเก็บอัตลักษณ์ต่างด้าว

Posted on

อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

ที่นี่ครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมืองน่านและอำเภอบ้านหลวง รวมทั้งพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ ป่าน้ำยาว-น้ำสวก สภาพทั่วไปของอุทยานฯ มีลักษณะผืนป่าเป็นป่าผสมผลัดใบ ดิบแล้ง ดิบเขา มีไม้สัก ประดู่ ตะแบก ฯลฯ นอกจากพืชพรรณน่าสนใจที่มีมากมายแล้ว ในเขตอุทยานฯ ยังเป็นถิ่นอาศัยของชนเผ่ามลาบรี หรือผีตองเหลือง ซึ่งแม้วันนี้พวกเขาค่อยๆ ถูกความเปลี่ยนแปลงของโลกสมัยใหม่กลืนวิถีไปทีละน้อย Continue reading อุทยานแห่งชาตินันทบุรี

Posted on

“โรคปอดฝุ่นหินจากการทำงาน” และวิธีป้องกัน

โรคปอดฝุ่นหินทราย (silicosis) คือ โรคชนิดหนึ่งซึ่งเกิดจากการสูดหายใจเอาฝุ่นละอองเล็ก ๆ ของผลึกซิลิก้าหรือซิลิกอนไดออกไซด์หรือฝุ่นหินทรายอื่น ๆ เข้าไปในปอด แล้วทำให้เกิดเป็นเนื้อเยื่อพังผืดเป็นจุดเล็ก ๆ ในปอดทั้ง 2 ข้าง ทำให้มีอาการหายใจหอบเหนื่อย ทรวงอกขยายตัวได้น้อยลง ทำงานเหนื่อยง่าย ไม่มีไข้การตรวจทางเอกซเรย์จะเห็นลักษณะโดยเฉพาะของโรคนี้และมักเกิดวัณโรคปอดได้ง่ายกว่าบุคคลทั่วไป Continue reading “โรคปอดฝุ่นหินจากการทำงาน” และวิธีป้องกัน